maria nunez oog

Historisch verhaal

Op de vlucht voor de Portugese brandstapels wordt Maria Nuñez door Engelse kapers ontvoerd, door koningin Elisabeth I bewonderd, door Engelse edellieden ten huwelijk gevraagd om uiteindelijk te kiezen voor een leven als vrije Jodin in het Holland van de Gouden Eeuw.

Actuele muziekvertelling

We vonden een vier eeuwen oud verhaal dat zo actueel is als het nieuws van vandaag. Het is de geschiedenis van Maria Nuñez, katholiek gedoopt maar in haar hart Jodin. Zij ontvlucht in 1593 Portugal, waar verdenking van Joods geloven tot de brandstapel kan leiden. Holland, toen het enige land met geloofsvrijheid, was haar doel.

Volle zalen

Dit verhaal is zo actueel dat het móet worden verteld. In 2013 werd daarom ‘Maria Nuñez, asielzoekster in onze Gouden Eeuw’ op verschillende podia in Nederland gebracht. Met veel succes: volle zalen en enthousiast publiek. Op dit moment is de geestelijk vader van Maria Nuñez, Frans Lavell, bezig met het uitwerken van nieuwe concepten rondom Maria Nuñez. Blijft deze site volgen voor updates.